Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież roboczą? Analiza przepisów

2024-01-02
Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi odzież roboczą? Analiza przepisów

Odzież robocza to nie tylko element wizerunku firmy, ale przede wszystkim środek ochrony pracownika przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić ją, jeśli tego wymagają warunki pracy lub przepisy prawa. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są obowiązki pracodawcy związane z odzieżą roboczą oraz co grozi za ich niedopełnienie.

Dlaczego odzież robocza jest ważna w miejscu pracy?

Odzież robocza ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także ochronę zdrowia pracownika przed szkodliwym wpływem czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych lub mechanicznych. Może ona również służyć do identyfikacji pracownika, zwiększenia komfortu jego pracy czy poprawy jej wydajności. Z tych właśnie względów odzież robocza powinna być dostosowana do rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.

Obowiązki pracodawcy związane z odzieżą roboczą

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi określone przepisach prawa pracy i standardach, jeżeli:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu
 • jest to uzasadnione ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma również obowiązek dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, w tym wyspecjalizowaną odzież ochronną zabezpieczającą przed konkretnymi zagrożeniami (np. płomieniami, wyładowaniami elektrycznymi itd.). Przepisy przewidują ponadto, że powinien on zapewnić pranie i konserwację odzieży oraz obuwia roboczego, a także ich wymianę w razie zużycia lub uszkodzenia. Pracownik powinien z kolei dbać o stan techniczny i czystość odzieży i obuwia roboczego oraz oddać je pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy.

Przepisy i standardy regulujące kwestię odzieży roboczej

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie odzieży roboczej jest kodeks pracy. Określa on ogólne zasady dotyczące dostarczania, użytkowania i zwrotu odzieży i obuwia roboczego przez pracowników. Ponadto kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej.

Innymi ważnymi aktami prawnymi regulującymi kwestie odzieży roboczej są:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości i warunków ustalania oraz wypłacania ekwiwalentów pieniężnych za niektóre świadczenia pracownicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1786).

Kiedy pracodawca musi zapewnić odzież roboczą pracownikowi?

Pracodawca musi zapewnić odzież roboczą pracownikowi, jeśli jest to konieczne ze względu na warunki pracy lub przepisy prawa. Ta zasada ma jednak charakter ogólny. Stąd też w praktyce każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska pracy, rodzaj i natężenie zagrożeń, a także wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Jakie są konsekwencje niezapewnienia odzieży roboczej pracownikowi?

Niezapewnienie odzieży roboczej pracownikowi może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Konsekwencjami dla pracownika są:

 • narażenie na uszkodzenie ciała lub zdrowia, np. w wyniku poparzenia, skaleczenia, zatrucia, choroby zawodowej,
 • zniszczenie własnej odzieży,
 • dyskomfort lub obniżenie wydajności pracy.

Dla pracodawcy niezapewnienie odzieży roboczej może skutkować:

 • odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy
 • odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów bhp lub prawa pracy
 • nałożeniem kar administracyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy lub inne organy nadzoru
 • pogorszeniem się wizerunku firmy i relacji z pracownikami
 • obniżeniem jakości i efektywności pracy

Odzież robocza dla pracownika – teraz już znasz najważniejsze zasady

Odzież robocza jest ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić ją pracownikowi, ze względu na warunki pracy lub przepisy prawa. Pracownik musi z kolei ją użytkować zgodnie z ustaleniami pracodawcy. Szukasz odzieży dla swoich pracowników? Zapoznaj się z naszą ofertą! W naszej ofercie znajdziesz kurtki reklamowepolary robocze w atrakcyjnych cenach!

Polecane

Polar męski zapinany - FLRA 300

Polar męski zapinany - FLRA 300

73,06 zł - 84,13 zł brutto/1szt.
Ciepły polar z kapturem - gruby materiał - FLRA 340

Ciepły polar z kapturem - gruby materiał - FLRA 340

108,17 zł - 110,36 zł brutto/1szt.
Polar roboczy ze wzmocnieniami - FLRA 340 Okazja

Polar roboczy ze wzmocnieniami - FLRA 340

88,40 zł brutto/1szt.Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 88,40 zł/1szt.0% Cena regularna: 95,05 zł brutto/1szt.-7%
pixel